Jogi nyilatkozat

A Hotel Civitas (www.civitashotel.com, www.civitas-hotel.com, www.civitas-hotel.hu, www.civitashotel.hu, www.hotel-civitas.com, www.hotel-civitas.hu, www.hotelcivitas.hu) oldalainak megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg weboldalunkat!

 

Információk

A Hotel Civitas minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a honlapon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Hotel Civitas sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen portálon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a portált vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Hotel Civitas nem vállal felelősséget a portálon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

 

A Hotel Civitas honlap bármelyik olyan felhasználója, aki a Web-oldal felhasználásával információt szolgáltat a Hotel Civitasnak elfogadja, hogy a Hotel Civitasnak korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Hotel Civitas az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

 

A személyes adatok védelme

A Hotel Civitas bármely – a portál használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Hotel Civitas oldalhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Hotel Civitas – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

 

A Hotel Civitas az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

 

piackutatás, piaci elemzés

vevői szokások elemzése

látogatottsági statisztikák összeállítása

ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása

tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról

tájékoztatás nyújtása különböző akciókról

vevői reklamációk intézése

megrendelések intézése

A Hotel Civitas – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Hotel Civitassal fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó – valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

 

A Hotel Civitas az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Hotel Civitas honlapjáról más cégek és egyéb szervezetek Web-oldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Hotel Civitas nem vállal felelősséget. Ezen Web-oldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

 

Szerzői jog

A Hotel Civitas honlap, az azokon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Hotel Civitas kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Hotel Civitas fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Hotel Civitas minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.